Peserta PLPG 2013 Guru RA/Madrasah Jawa Tengah IAIN Walisanga ( Reguler )

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
LAMPIRAN SK DIRJEN NOMOR :  2312 Tahun 2013 
PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI BAGI GURU RA/MADRASAH DALAM JABATAN UNTUK MATA PELAJARAN QUR'AN HADIST, AKIDAH AKHLAK, FIQH, SKI, BAHASA ARAB, GURU KELAS RA DAN GURU KELAS MI
Kabupaten Brebes


DISINI
dan bagi yang ingin melihat peserta plpg 2013 KUOTA TAMBAHAN silakan klik  
DISINI
 

WALAUPUN DATA INI HANYA NAMA DAN MADRASAH ASAL,
TAPI JUMLAH MASIH SAMA DENGAN YANG ASLINYA
BAGI YANG INGIN MEMILIKI FILE ASLINYA dalam format xL maupun PDF
SILAKAN TINGGALKAN EMAIL DI KOLOM KOMENTAR, 
INSYA ALLAH AKAN SEGERA SAYA KIRIM FILE ASLINYA VIA EMAIL
 
BERHUBUNG GMAIL SAYA SEDANG TIDAK BISA SISIPKAN FILE
TERPAKSA JANJI SAYA UNTUK KIRIM VIA EMAIL BELUM BISA SAYA PENUHI
TAPI JANGAN KHAWATIR
BAGI YANG MASIH INGIN FILE TERSEBUT SILAKAN KLIK  
  atau DISINI   
 


UKA :    8 SEPTEMBER  2013       IAIN Walisanga

pemisahan PNS dan nonPNS bukanlah untuk memarjinalkan, tapi hanyalah untuk lebihmudahkan anda dalam pencarian data.
DALAM PELAKSANAAN UKA maupun PLPG kedudukan PNS dan nonPNS sama sederajat


A. Status  :  PNS


No.                  Nama                                                         Tempat Tugas
1.                               Edy Suwarno                                            MI Raudlatuth Tholibin
2.                               Puji Hastuti1                                            MI Al Islamiyah Karangsawah
3.                               Wasran                                                     MI Nurul Islam
4.                               Anwarul Iman                                          MI Mazroatul Athfal Dk Mingkrik
5.                               Ali Shodiqn                                               MI AL ISLAMIYAH BALAPUSUH
6.                               Nur Rochid                                               MI ISLAMIYAH NEGLA
7.                               Sutrisnah                                                 MI DARUL ULUM 01 DUKUHTURI
8.                               Purnama Alam                                         MI ASSALAM
9.                               Sultoni                                                      MIN RUNGKANG
10.                            Munaseh                                                   MI AL HIDAYAH PULOGADING
11.                            Slamet Riyadi                                           MI AL ISLAMIYAH KALIJURANG 01
12.                            Rokhan                                                     MI AL BAROKAH KRETEK
13.                            Surahman                                                MIN WANASARI
14.                            Siti Tobaroh                                             MTs NEGERI BANTARKAWUNG
15.                            Romadhan                                                MI TARBIYATUL ATHFAL KARANGJONGKENG
16.                            Soleh Kudin                                              MTs NEGERI BANTARKAWUNG
17.                            Nur Badriyah                                           MAN BREBES 1
18.                            Jamalludin                                               MIN LARANGAN
19.                            Napisah                                                     MI JAMIYATUL FALAH
20.                            Yuli Prihatni                                             MI BUSTANUSSIBYAN TIPAR
21.                            Jamiroh                                                    MI NEGERI LIMBANGAN MALAHAYU
22.                            Fatkhiyaturrohmah                                 MIN PADAKATON
23.                            Ulfah Layyinah                                        MIS ASY-SYAFI'IYYAH 01 JATIBARANG KIDUL
24.                            Sri Amanah                                              MIN PADAKATON
25.                            Khodhi Safi'i                                             MI NEGERI LIMBANGAN MALAHAYU
26.                            Mzb. Muslim                                             MIS BABUL FALAH PENDE
27.                            Ahmad Baidowi                                        MI MIMBARUL HUDA  MENGGALA
28.                            Achmad Munawir                                    MI MIFTAHUL ATHFAL 02
29.                            Nuralim                                                     MI INFARUL KHOTOYA TEGALGANDU
30.                            Tri Umiroh                                                MI NURUL HUDA RANCAWULUH
31.                            Muhammad Hamim                                  MI NURUL AMIN KEDAWUNG
32.                            Farikhin                                                    MI NEGERI BREBES
33.                            Mumtazah                                                MTSN KETANGGUNGAN
34.                            Saiful Anam                                              MI NEGERI BANGBAYANG
35.                            Mudofir                                                     MIN MALAHAYU
36.                            Dahlani                                                     MI INFARUL KHOTOYA
37.                            Yunia Rosi Rozana                                  MI MUHAMMADIYAH  TALOK TIMUR
38.                            Kusrisah                                                   MTs ASSALAFIYAH LUWUNGRAGI
39.                            Tasbikha                                                   MI NEGERI BANGBAYANG
40.                            Rudianto                                                   MIN WANASARI
41.                            Alil Himam                                                MTS MA'ARIF KETANGGUNGAN
42.                            Siti Masitoh                                               MTsN MODEL BREBES
43.                            Ida Fatmahwati                                        MI ASSALAFIYAH SLATRI
44.                            Abdul Basit                                               MTsN KETANGGUNGAN
45.                            Muttamimah                                             MIN WANASARI
46.                            Wari'ah                                                     MTs NEGERI BANGBAYANG
47.                            Nurhikmah                                               MIN BANGBAYANG
48.                            Muhammad Saidi                                      MI TA'ALLUMUSSIBYAN SITANGGAL
49.                            Syakur Basyari                                        MIN MALAHAYU
50.                            M. Wahaburozaq                                     MTs AS-SYAMSURIYYAH
51.                            Makmur Andi Prayogi                              MI NURUSSHIBYAN  PAGUYANGAN
52.                            Nur Maulidah                                           MI TA'ALLUMUSSIBYAN
53.                            Tuti Laelah                                               MI MIFTAHUL HUDA
54.                            Bariroh                                                     MTs NEGERI MODEL BREBES
55.                            Muslih                                                       MI TA'MIRUL WATHON 01 SIKANCIL
56.                            Musofatur Rohmah                                  MI MUHAMMADIYAH LANGKAP
57.                            Sukron Ma'mun                                       MIN BREBES
58.                            Gufron Hadi Subekti                                MI ISLAMIYAH
59.                            Agus Purnomo                                         MTs NEGERI BANTARKAWUNG
60.                            Mahfudin                                                  MI TA'MIRUL WATHON 02 SIKANCIL
61.                            Siti Fatchiyah                                           MAN BREBES 2
62.                            Mu'alipah                                                  MI TA'LLUMUSHIBYAN 02
63.                            Istiqomah                                                  MI NEGERI BANGBAYANG
64.                            Said                                                           MI AL HIDAYAH BANJARHARJO
65.                            Hasyim Asy'ari                                         MTsN MODEL BREBES
66.                            Nugraheni Astuti                                     MI. ASSALAFIYAH JAGALEMPENI
67.                            Wahyi Munhazim                                     MI ISLAMIYAH SAWOJAJAR
68.                            Dian Rahmawati                                      M MI SYURIYAH PEBATAN
69.                            Tohiroh                                                    MIN WANASARI
70.                            Khofiyah                                                   MI NURUL FALAH MLAYANG
71.                            Riswanda                                                  MIS DARUL ULUM  KALILANGKAP
72.                            Kotijah                                                      MTs N KETANGGUNGAN
73.                            Royani                                                      MI MIFTAHUL HUDA
74.                            Iswadi                                                       MIN MALAHAYU
75.                            Siti Akilatun Aisyiyah                              MIN LARANGAN
76.                            Purwanto                                                 MTs N KETANGGUNGAN
77.                            Bahrun Amiq                                            MI NEGERI BREBES
78.                            Saridah                                                     MIN RUNGKANG
79.                            Nur Aziz Muataoien                                 MAN BREBES 1
80.                            Dedeh Suhaedah                                     MIS ISLAMIYAH NEGLA
81.                            Puji Setiawan                                           MI TAALUMUSSYIBYAN PEPEDAN
82.                            Mahdi Sukma Alam                                  MTS ANNUR KARANGJUNTI
83.                            Sitti Chotimah                                          MI MAFATIHUL HUDA CURUG
84.                            Ni'maturrohmah                                      MI MANBAUL HISAN PESANTUNAN
85.                            Nadiroh                                                     MI. MUHAMMADIYAH BREBES
86.                            Zaenal Abidin                                           MIN PADAKATON
87.                            Muthoharoh. Ak                                      MTSN KETANGGUNGAN
88.                            Hisyam Muhtadi                                       MI MIFTAHUL HUDA KEBOLEDAN
89.                            Nur Istiqomah                                          MIN PADAKATON
90.                            Ahmad Roziqin                                         MIN WANASARI
91.                            Khalimi                                                     MI ISLAMIYAH CIPELEM
92.                            Asril Fuadi                                                MI. KHAERUL HUDA TEGAL MUNDING
93.                            Danisah                                                    MIN WANASARI
94.                            Supriyati                                                   MI MIFTAHUL AFKAR
95.                            Solikhah                                                   MI NURUL HUDA CIKANDANG
96.                            Ioh Mubasyiroh                                        MI ISLAMIYAH GRINTING
97.                            Minhatul Maola                                        MI AL ISLAMIYAH BARUPRING
98.                            Riva Azizah                                              MIN WANASARI
99.                            Toni                                                          MI NEGERI BREBES
100.                         Saeni                                                         MI MANBAUL HIKAM SANDER
101.                         Anis Mufatihah                                        MIN LARANGAN
102.                         Arif Rahman Hakim                                 MIN WANASARI
103.                         Sastrowijoyo                                            MI NURUL ISLAM KALIJURANG
104.                         Kharispudin                                             MI TAHDZIBUL FUAD TEGALGLAGAH
105.                         Uus Setyaningsih                                     MIN RUNGKANG
106.                         Siti Salmah                                               MI DARUL HIDAYAH  WATUJAYA
107.                         Muslimah                                                  MIS ASY-SYAFI'IYYAH 01 JATIBARANG KIDUL
108.                         Chusni Rahayu                                        MI ASY-SYAFI'IYYAH 02 JATIBARANG
109.                         Muh. Yasin                                               MI MUHAMMADIYAH MANGGIS 
110.                         Agus Wantoro                                          MI AL ISLAMIYAH KARANGPUCUNG
111.                         Ifni Oktiani                                               MI NURUL AMIN KEDAWUNG
112.                         Rustoni                                                     MI NURUL ISLAM SLATRI
113.                         Masruri                                                     MI MUHAMMADIYAH MANGGIS-KALILOKA
114.                         Suryani Ramlah                                       MI DARUL ULUM  KALILANGKAP
115.                         Ali Akbar                                                   MTs Al Falah Cihaur
116.                         Kuntoro                                                    MI AL FALAH TEMBONGRAJA
117.                         Hasanah                                                   RA Riyadul Fata
118.                         Nailul Azmi                                               MI MIFTAHUL AFKAR
119.                         Indra Purwanto                                       MI TARBIYATUL ATHFAL  PENANJUNG
120.                         Tri Sugiarti                                               MI AL IKHLAS KLUWUT
121.                         Muamar Khadafi                                      MIN WANASARI
122.                         Nina Mutmainah                                      MI NEGERI LIMBANGAN MALAHAYU
123.                         Ika Desi Titi Minarni                                MI AnnidhomiyahB. Status  :   nonPNS

No                    Nama                                       Tempat Tugas

1.                     Alfiyah                                    MA ZAINURRAHMAN

2.                     Abd Khalim                             MTs Ma'arif NU 11

3.                     Mukrowi                                  MI AL-WATHANIYAH 01

4.                     Munawar                                  MI Muhammadiyah Sawojajar

5.                     Rokhatun                                MI ASY-SYAFI'IYYAH 02 JATIBARANG

6.                     Ma'mun                                   MI Mazroatul Athfal Dk Mingkrik

7.                     Ghuroh                                   MI Al Wathoniyah 01

8.                     M. Aufa                                   MTs ASYSYAFI'IYYAH
9.                     Firman                                    Wahyuni MI BABUL FALAH PENDE
10.                   Umroh, S.pd.i                         MI. Miftahul Ulum Karang Malang
11.                   Sunaryo                                  MI BUSTANUSSIBYAN
12.                   Maemunah                              MI AL-WATHANIYAH 02
13.                   Mabruroh                                RA Masyitoh
14.                   Hindun                                    MI ASY-SYAFI'IYYAH 03 KERTASINDUYASA
15.                   Salimah                                   MI AL BAROKAH
16.                   Asroni                                     MTs AL ITTIHADIYAH 02
17.                   Roudotur Rokhmah               MI AL-WATHANIYAH 02
18.                   Khasan Khamim                     MI Miftahul Huda
19.                   Taripah                                   MI Miftahul Ulum
20.                   Jamilah                                   MI AlAdhar 01
21.                   Imroatun                                MI Darul Hikmah
22.                   Ulfah Sapuroh                       MI Taalumussyibyan Pepepdan
23.                   Ah.baidowi                            MI Miftahul Ulum
24.                   Umi Mahfiyah                         MI Hidayatul Mubtadiin Pecangakan
25.                   Tasripah                                 MI. Tarbiyatussibyan
26.                   Khutebah                               MI Mathlabul Ulum Kalinusu
27.                   Wakiah                                   MI. Darul Ulum 02
28.                   Wiharto                                   MI AL HIDAYAH
29.                   Nuromkhah                            MI Miftahul Huda Keboledan
30.                   Afip Gozali                              MI AlAdhar 01
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Comments